วิธีการจอง How to Book

วิธีการจอง How to book
รับจองทัร์ดำน้ำ ดูปะการังที่ เกาะทะลุ มีเรือออกทุกวัน 081-0068001

   

สั่งจอง ทัวร์เกาะทะลุ..อย่างไรให้ถูกวิธี สะดวก ปลอดภัย 

 1. กรุณากรอกละเอียด ให้ครบถ้วนเพื่อสะดวกในการติดต่อกลับ
 2. เมื่อได้รับคำสั่ง จองห้องพัก หรือ ทัวร์ดำน้ำเกาะทะลุแล้ว ทางจันทิมารีสอร์ท และเกาะทะลุทัวร์จะทำการติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง
 3. กรุณาให้ข้อมูลเช่น เบอร์ติดต่อ หรือ อีเมล ที่ชัดเจนและสามารถติดต่อได้จริงเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด

4.ลูกค้าโอนเงินมัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์ ที่โอนเงินจองโปรแกรมทัวร์ดำน้ำเกาะทะลุ หรือ จองห้องพัก ล่วงหน้า 30% เข้าบัญชี

คุณจันทิมา แก้วเทียมทอง 

ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางสะพาน เลขที่บัญชี 592-0-09100-5
 5.เมื่อโอนเงินเป็นที่เรียบร้อย กรุณาสงแฟ็กยืนยันการโอน หรือสลิปการโอนเงินที่ธนาคารออกให้มาที่ 032-817250

วิธีการคอนเฟริมร์การจอง....

 • เจ้าหน้าที่รับจองห้องพัก หรือทัวร์ดำน้ำเกาะทะลุ จะติดต่อกลับตามรายระเอียดที่ท่านแจ้งไว้ทันทีภายใน24 ชั่วโมงให้บริการเฉพาะประเทศไทย
 • ลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพและต่างจังหวัดจะได้รับการบริการเหมือนกันโดยลูกค้าต้องเดินทางมาเองและเข้าพักได้ตั้งแต่เวลา 12.00น.เป็นต้นไป
 • ลูกค้าที่จองทัวร์ดำน้ำเกาะทะลุต้องเตรียมความพร้อมก่อนเวลา 08.00 น.และกลับถึงฝั่งเวลา 13.00 น.
 • ถ้ากรณีลูกค้า หรือ กรุ๊ปทัวร์มากกว่า 50 คนขึ้น  สามารถติดต่อสอบถามรายระเอียดเรื่อง ราคาห้องพักแบบหมู่คณะ ราคาเหมากรุ๊ป ทัวร์ดำน้ำเกาะทะลุ เหมากรุ๊ปตกหมึก ตกปลา ยินดีให้คำปรึกษาค่าอาหารแบบกรุ๊ปทัวร์ บริษัททัวร์ได้ที่เบอร์ 098-0641749 ..081-0068001 หรือ Email: chanthimaresort@hotmail.com

           เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ กับทางจันทิมารีสอร์ท และ เกาะทะลุทัวร์

 •  
 • การขอคืนเงิน กรณีมีการขอยกเลิกการจองที่พักหรือทัวร์ดำน้ำ
 •  
 • 1. กรณีการขอยกเลิกการจองที่พักหรือทัวร์ดำน้ำ ก่อนการเข้าพักหรือไปดำน้ำน้อยกว่า 20 วัน ทางรีสอร์ทจะคืนเงินมัดจำให้ท่าน 80%  ของยอดเงินมัดจำที่ท่านได้โอนมา
 •  
 •  2. กรณีการขอยกเลิกการจองที่พักหรือทัวร์ดำน้ำ ก่อนการเข้าพักหรือไปดำน้ำน้อยกว่า 2  สัปดาห์ เราจะคืนเงินให้ท่าน 50%  ของยอดเงินมัดจำที่ท่านได้โอนมา
 •  
 • 3. กรณีการขอยกเลิกการจองที่พักหรือทัวร์ดำน้ำ ก่อนการเข้าพักหรือไปดำน้ำไม่ถึง 1 สัปดาห์ เราจะคืนเงินให้ท่าน 30%  ของยอดเงินมัดจำที่ท่านได้โอนมา
 •  
 • 4. กรณีการขอยกเลิกการจองที่พักหรือทัวร์ดำน้ำ ก่อนการเข้าพักหรือไปดำน้ำน้อยกว่า 1 สัปดาห์ เราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆ ให้แก่ลูกค้า      <  ยกเว้นในกรณีที่เลื่อนการจองโดยกำหนดวันจองใหม่ภายใน 1 เดือนเรายินดีคืนเงินให้ท่าน  50%  ของยอดเงินมัดจำที่ท่านได้โอนมา  >
 •  
 • 5. กรณีการขอยกเลิกการจองที่พักหรือทัวร์ดำน้ำโดยทางรีสอร์ทเอง เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยใดๆ ทางเรายินดีคืนเงินให้ท่านทั้งหมด 100% และลดค่าบริการในโอกาสต่อไป 20%
 •  
 • 6. เวลาที่สามารถ check in คือหลัง 12.00 น. และเวลา check out  คือก่อน 12.00 น. ในกรณีที่ลูกค้าจองห้องพักแล้วไม่มาก่อนเวลา 22.00 น. หรือไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ห้องพักและเงินมัดจำ
 •  
 • หมายเหตุ
 •  
 • - ทางรีสอร์ท..อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าที่พักได้ กรณี มีกรงขัง ไม่นำขึ้นที่นอน ไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่น จึงขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 •  
 • - ทางรีสอร์ทไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารภายในที่พักโดยเด็ดขาด ยกเว้นหน่าหาด ทะเล  จึงขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 •  
 • - สำหรับลูกค้าที่มีจำนวนผู้เข้าพักเกินอัตราที่กำหนดไว้ ทางรีสอร์ทคิดค่าพักเสริม ท่านละ 300 บาท
 •  
 • - หากมีการสอบถามจองที่พักแต่ไม่ทำการโอนมัดจำ ทางรีสอร์ทถือว่าเป็นเพียงการสอบถามข้อมูล หาได้เป็นการจองที่พักไม่ ทางรีสอร์ทจึงขอสงวนสิทธิ์ให้กับลูกค้าที่ทำการโอนมัดจำก่อน ดังนั้นหากต้องการที่พัก กรุณาติดต่อและโอนมัดจำล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,671,772