วิธีการจอง

        

จอง ทัวร์เกาะทะลุ..อย่างไรให้ถูกวิธี สะดวก ปลอดภัย 

 1. กรุณากรอกรายละเอียด ให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ
 2. เมื่อได้รับคำสั่ง จองห้องพัก หรือ ทัวร์ดำน้ำเกาะทะลุแล้วทางรีสอร์ทจะทำการติดต่อกลับ        ภายใน 24 ชั่วโมง
 3. กรุณาให้ข้อมูลเช่น เบอร์ติดต่อ หรือ อีเมล ที่ชัดเจนและสามารถติดต่อได้จริงเพื่อป้องกัน        ข้อผิดพลาด
 4. ลูกค้าโอนเงินมัดจำ 50% ที่โอนเงินจองโปรแกรมทัวร์ดำน้ำเกาะทะลุ หรือ จองห้องพัก            ล่วงหน้า 30% เข้าบัญชี


คุ
ณจันทิมา แก้วเทียมทอง 

ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางสะพาน เลขที่บัญชี 592-0-09100-5

เมื่อชำระเงินเป็นที่เรียบร้อย กรุณาส่งเอกสารยืนยันการโอน 
                                                                 หรือสลิปการโอนเงินที่ธนาคารออกให้มาที่ 032-817250


     วิธีการยืนยันการจอง

 • เจ้าหน้าที่รับจองห้องพัก หรือทัวร์ดำน้ำเกาะทะลุ จะติดต่อกลับตามรายละเอียดที่ท่านแจ้งไว้ทันทีภายใน 24 ชั่วโมง
 • ลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพและต่างจังหวัดลูกค้าต้องเดินทางมาเองและเข้าพักได้ตั้งแต่เวลา 12.00น.เป็นต้นไป
 • ลูกค้าที่จองทัวร์ดำน้ำเกาะทะลุต้องเตรียมความพร้อมก่อนเวลา 08.00 น.และกลับถึงฝั่งเวลา 13.00 น.
 • ถ้ากรณีลูกค้า หรือ กรุ๊ปทัวร์มากกว่า 50 คนขึ้น  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเรื่อง ราคาห้องพักแบบหมู่คณะ ราคาเหมากรุ๊ป ทัวร์ดำน้ำเกาะทะลุ เหมากรุ๊ปตกหมึก ตกปลา ยินดีให้คำปรึกษาค่าอาหารแบบกรุ๊ปทัวร์ บริษัททัวร์ได้ที่เบอร์ 098-0641749 / 081-006-8001 
 • Email: chanthimaresort@hotmail.com     การขอคืนเงิน กรณีมีการขอยกเลิกการจองที่พักหรือทัวร์ดำน้ำ

 • 1. กรณีการขอยกเลิกการจองที่พักหรือทัวร์ดำน้ำ ก่อนการเข้าพักหรือไปดำน้ำไม่น้อยกว่า 20 วัน ทางรีสอร์ทจะคืนเงินมัดจำให้          ท่าน 80%  ของยอดเงินมัดจำ
 • 2. กรณีการขอยกเลิกการจองที่พักหรือทัวร์ดำน้ำ ก่อนการเข้าพักหรือไปดำน้ำไม่น้อยกว่า 2  สัปดาห์ เราจะคืนเงินให้ท่าน                50% ของยอดเงินมัดจำ
 • 3. กรณีการขอยกเลิกการจองที่พักหรือทัวร์ดำน้ำ ก่อนการเข้าพักหรือไปดำน้ำไม่ถึง 1 สัปดาห์ เราจะคืนเงินให้ท่าน 30%  ของ         ยอดเงินมัดจำที่ท่านได้โอนมา
 • 4. กรณีการขอยกเลิกการจองที่พักหรือทัวร์ดำน้ำ ก่อนการเข้าพักหรือไปดำน้ำน้อยกว่า 1 สัปดาห์ เราขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน            ใดๆ ให้แก่ลูกค้า  < ยกเว้นในกรณีที่เลื่อนการจองโดยกำหนดวันจองใหม่ภายใน 1 เดือนเรายินดีคืนเงินให้ท่าน  50%  ของ          ยอดเงินมัดจำที่ท่านได้โอนมา  >
 • 5. กรณีการขอยกเลิกการจองที่พักหรือทัวร์ดำน้ำโดยทางรีสอร์ทเอง เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยใดๆ ทางเรายินดีคืนเงินให้ท่าน              ทั้งหมด 100% และลดค่าบริการในโอกาสต่อไป 20%
 • 6. เวลาที่สามารถ check in คือหลัง 12.00 น. และเวลา check out  คือก่อน 12.00 น. ในกรณีที่ลูกค้าจองห้องพักแล้วไม่มา            ก่อนเวลา 22.00 น. หรือไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า รีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ห้องพักและเงินมัดจำ 
 • หมายเหตุ 
 • - ทางรีสอร์ท..อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าที่พักได้ กรณี มีกรงขัง ไม่นำขึ้นที่นอน ไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่น จึงขอแจ้งให้ทราบ
 • - ทางรีสอร์ทไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารภายในที่พักโดยเด็ดขาด ยกเว้นบริเวณหน้าหาด จึงขอแจ้งให้ทราบ
 • - สำหรับลูกค้าที่มีจำนวนผู้เข้าพักเกินอัตราที่กำหนดไว้ ทางรีสอร์ทคิดค่าพักเสริม ท่านละ 300 บาท 
 • - หากมีการสอบถามจองที่พักแต่ไม่ทำการโอนมัดจำ ทางรีสอร์ทถือว่าเป็นเพียงการสอบถามข้อมูล หาได้เป็นการจองที่พักไม่        ทางรีสอร์ทจึงขอสงวนสิทธิ์ให้กับลูกค้าที่ทำการโอนมัดจำก่อน ดังนั้นหากต้องการที่พัก กรุณาติดต่อและโอนมัดจำล่วงหน้า          ก่อนวันเดินทาง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,775,348