ห้องพักเตียงคู่

ห้องพักเตียงคู่ระดับ 3 ดาว ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ต่าง ๆ ดังนี้

 

- เตียงขนาด 5 ฟุต 2 เตียง

 

- แอรฺ์

 

- TV

 

- เครื่องทำน้ำอุ่น

 

- ระเบียงหน้าห้องพัก

 

                                        ราคา 1400 / คืน  พัก 4 ท่าน รวมอาหารเช้า

***หมายเหตุ:  เฉพาะวันหยุดต่อเนื่องหลายวันติดต่อกัน เช่นเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ราคาห้องปรับค่าบริการเพิ่มห้องละ 200 บาท ***แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,696,031