ปะการังสุดสวย ดอกไม้ทะเล ปลาการ์ตูน เกาะทะลุ

ปะการังสุดสวย ดอกไม้ทะเล ปลาการ์ตูน เกาะทะลุ
จันทิมา รีสอร์ท สุดยอดแห่งการดำน้ำดูปะการัง ที่เกาะทะลุ ตกหมึก ตกปลา บริการด้วยเรือลำใหญ่ พร้อม บริการ ที่พัก บางเบิด หาดบางเบิด เกาะทะลุ ดำน้ำดูปะการัง ตกหมึก ตกปลา ที่พักบางเบิด หาดบางเบิด ที่พักบางสะพานน้อย KohTalu Bangsaphan noi Thailand Kohtalu snorkeling and diving เกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์ ปะการัง บริการตกหมึก ตกปลา ไดหมึก แบบไฟปั่น สีเขียว ที่พักบางสะพานน้อย ที่พักบางสะพาน ที่พักเกาะทะลุ ที่พัก ปะทิว ชุมพร รับส่งสนามบินชุมพร รีสอร์ทบางสะพานน้อย บางสะพานน้อยที่พัก บางสะพานน้อย เกาะทะลุ จองเพคเกจทัวร์ดำน้ำเกาะทะลุ

                 โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดชุมพร ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร


ความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีที่ดินส่วนพระองค์ที่บ้านน้ำพุ ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรเนื้อที่ประมาณ 448 ไร่พื้นที่อยู่ติดทะเลสภาพเป็นดินทรายชายทะเลที่ถูกคลื่นทับถมกันเป็นเวลานานจนกลายสภาพเป็นเนินทราย(Sand Dune) กระจายอยู่ทั่วไปแต่เดิมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้จัดทำโครงการวิจัยปลูกต้นไม้โตเร็วชนิดต่างๆเป็นจำนวนมากเพื่อศึกษาผลกระทบที่ดินดังกล่าวต่อมาสำนักงานจัดการทรัพยากรที่ดินส่วนพระองค์ซึ่งดูแลรับผิดชอบดูแลที่ดินแปลงนี้อยู่ได้นำกลับมาเพื่อพัฒนาและหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับจากทรงเยี่ยมพื้นที่จังหวัดชุมพรเมื่อปี พ.ศ.2541 จึงทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้โครงการพัฒนาส่วนพระองค์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาที่ดินแปลงนี้ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์โดยให้อนุรักษ์สภาพแวดล้อมเดิมซึ่งมีสภาพเป็นสันทรายป่าชายหาดพัฒนาพื้นที่เพื่อการเกษตร โดยการปรับปรุงดินตามความเหมาะสมเพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาวิจัยและพัฒนาส่งเสริมอาชีพและแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดชุมพรเนื่องจากมีศักยภาพเหมาะสมทุกด้าน

 


โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร แนวพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่นี้ คือ

อนุรักษ์ สันทราย (มีแห่งเดียว ที่มีสันทรายชายหาดสวย) สภาพป่าไว้เพื่อศึกษา

พัฒนาพื้นที่การเกษตร ปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกแตงโม พันธุ์บางเบิด ซึ่งบางเบิดนั้นอยู่ไม่ไกลกัน

เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษา วิจัย ส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร

พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชุมพร เพราะเหมาะสมทุกด้าน

"ดอกไม้หอม ป่าสวย น้ำหยดใส หาดทรายขาว อัศจรรย์สันทรายงาม คือ โครงการส่วนพระองค์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร"

ที่ดินในโครงการแห่งนี้มีจำนวน ๔๔๘ ไร่เศษ ราษฎรน้อมเกล้าถวาย เมื่อ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๔ เป็นที่ดินทรัพย์สินส่วนพระองค์ และโครงการนี้ได้พัฒนากันอย่างจริงจัง เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๒ สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเยี่ยมราษฎรชาวชุมพร เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๑ จึงมีพระกระแสรับสั่งให้โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลพื้นที่แปลงนี้ ซึ่งได้ร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ เข้าพัฒนาพื้นที่ และมีเจ้าหน้าที่ของทางการเพียงคนเดียวคือ คุณชัยรัตน์ รัตนดำรงภิญโญ ข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า ส่วนพนักงานอื่น ๆ เป็นลูกจ้าง ไม่ใช่ข้าราชการ

พันธุ์ไม้ดอกจะทยอยออกดอกกันตลอดปี ยิ่งฤดูหนาวยิ่งสวย และมีกลิ่นหอมด้วย เช่น ดอกพันจำ (สีขาว) ดอกกระดูกไก่ (สีขาว) ดอกดองดึง ดอกปลาไหลเผือก ดอกช้างน้าว (สีเหลือง) ดอกคัดเค้าหนู ดอกโมกเครือ ดอกขี้หนอน ดอกมังคุดป่า ดอกแมกโนเลีย ดอกเคี่ยม ฯ หมุนเวียนกันออกทั้งปี ไม้ใหญ่ที่แปลกและหายากคือ ต้นเสม็ดชุน อายุเกินร้อยปี แผ่กิ่งก้านเป็นพุ่มใหญ่ ร่มรื่น

ชายหาดเวลาน้ำลงจะสวยมาก เพราะกว้าง และทรายสีทองอ่อน ๆ ลมพัดเย็นตลอดเวลา มีทางเดินชมธรรมชาติเดินสะดวก เดินสบาย นกแยะ มีมากกว่า ๕๐ ชนิด นักดูนก พกกล้องส่องนกไปด้วย จะไม่ผิดหวัง

                

 

ความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีที่ดินส่วนพระองค์ที่บ้านน้ำพุ ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เนื้อที่ประมาณ 448 ไร่ พื้นที่อยู่ติดทะเลสภาพเป็นดินทรายชายทะเลที่ถูกคลื่นทับถมกันเป็นเวลานานจนกลายสภาพเป็นเนินทราย (Sand Dune) กระจายอยู่ทั่วไป แต่เดิมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงการวิจัยปลูกต้นไม้โตเร็วชนิดต่างๆเป็นจำนวนมากเพื่อศึกษาผลกระทบที่ดินดังกล่าว ต่อมาสำนักงานจัดการทรัพยากรที่ดินส่วนพระองค์ซึ่งดูแลรับผิดชอบดูแลที่ดินแปลงนี้อยู่ได้นำกลับมาเพื่อพัฒนา และหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับจากทรงเยี่ยมพื้นที่จังหวัดชุมพร เมื่อปี พ.ศ.2541 จึงทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาที่ดินแปลงนี้ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ โดยให้อนุรักษ์สภาพแวดล้อมเดิมซึ่งมีสภาพเป็นสันทรายป่าชายหาด พัฒนาพื้นที่เพื่อการเกษตร โดยการปรับปรุงดินตามความเหมาะสม เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาวิจัยและพัฒนาส่งเสริมอาชีพและแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดชุมพร เนื่องจากมีศักยภาพเหมาะสมทุกด้าน

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้พัฒนาพื้นที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
  2. เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรม ในพื้นที่เนินทราย (Sand Dune)
  3. เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์ไม้ในพื้นที่สภาพเนินสันทรายและพันธุ์สัตว์ป่าไว้เป็นที่ศึกษาของนักเรียน นักศึกษา และบุคคลที่สนใจทั่วไป
  4. เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดชุมพร เนื่องจากมีศักยภาพที่เหมาะสมในการพัฒนา
 

ที่ตั้งโครงการ

ภายในพื้นที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ บ้านน้ำพุ ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร แปลงที่ 7,8,9 และ 10 ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 250 ไร่

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานป่าไม้จังหวัดชุมพร กรมป่าไม้

 

ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มดำเนินการปี 2543

          


Visitors: 1,682,204