ห้องพักรวม

ห้องพักรวม 
 
ห้องพักรวมของเราสามารถรองรับผู้เข้าพักได้มากกว่า 30 ท่าน ด้านหน้าติดสระว่ายน้ำ มีห้องน้ำเล็กรวม 16 ห้อง แยก ชาย หญิง พร้อมรองรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท่านจัด เช่น กิจกรรมรับน้อง สัมมนา หรือท่องเที่ยวแบบหมู่คณะต่าง ๆ ได้อย่างครบครับ
 
                     ราคา ติดต่อสอบถาม 081-006-8001

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,775,348