เนินทราย หนึ่งในสยาม


เนินทรายที่ถูกคลื่นลมทะเลพัดมาทับถมเป็นระยะเวลานานนับพันปี มีพื่นที่ทั้งหมด 2,000 ไร่ ความยาว 10 กิโลเมตร
จุดสูงสุดจากระดับน้ำทะเล 30 เมตร สามารถชมวิวทะเลมุมสูงได้อย่างสวยงาม

Visitors: 1,775,348