วัดเขาโบสถ์

วัดเขาโบสถ์ พระอารามหลวง ตั้งเมื่อ พ.ศ.2440 เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ในเมืองไม่ปรากฎหลักฐานผู้สร้าง มีพระครูอินทร์หรือหลวงปู่อินทร์เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกและมรณภาพเมื่อ พ.ศ.2450 ต่อมาปี พ.ศ.2455 ชาวบ้านบางสะพานได้นิมนต์พระท้วมธมฺมสโร จากวัดทุ่งมะพร้าว อำเภอบางสะพานมาเป็นเจ้าอาวาส ท่านได้ก่อสร้างอุโบสถ และศาสการเปรียญ ตลอดจนเสนาสนะต่างๆ มากมาย จนเป็นหลักฐานมั่นคงต่อมาได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกที่ พระครูศิลวิมลและดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะอำเภอบางสะพาน ได้มรณภาพลงเมื่อ พ.ศ.2527


Visitors: 1,775,346