วัดแก้วประเสริฐ

เป็นวัดที่ชาวบ้านเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดเจ้าแม่กวนอิม โดยวัดนี้สร้างขึ้นบนเนินเขาที่อยู่ริมชายทะเล
ที่มองเห็นทิวทัศน์ของแผ่นดินเว้าแหว่งประตุจแหลมที่ยื่นล้ำเขาไปในทะเลปะทิวได้อย่างสวยงามราวภาพวาด
ทั้งนี้ตัววัดได้รับการพัฒนาเรื่อยมา และพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมแห่งทะเลใต้ สูง 9.99 เมตรนั้น ดูจะเป็นไฮไลท์ของวักนี้เลยที่เดี่ยว
  
Visitors: 1,775,346