น้ำตกไทรคู่

น้ำตกไทรคู่แห่งนี้มีทั้งหมด 9 ชั้น แต่ละชั้นจะมีความสวยงานที่แตกต่างกันไป
โดยชั้นที่มีความสวยงามมากที่สุดคือชั้นที่ 5 ซึ่งน้ำตกในชั้นนี้จะมีลักษณะที่เป็นหน้าผาขนาดใหญ่เป็นน้ำตกขนาดกลางที่สวยและ มีน้ำไหลตลอดปี ชั้นที่ 5 มีสายน้ำตกจากหน้าผาสูงราว 30 เมตร นอกจากนี้ยังสามารถพบสัตว์ป่าหลายชนิดที่บริเวณVisitors: 1,775,348