บริการนำเที่ยว และร่วมทำกิจกรรมร่อนทองคำแบบดั้งเดิม ที่เหมือง ทองและลำน้ำสาย ตำบลร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

Visitors: 1,690,776